Valmennukset

Valmennukset

Mitä arvot merkitsevät?

Olemassa olevien arvojen pohtiminen yhdessä henkilöstön kanssa on yllättävän herkullinen tilaisuus kuulla, miten yrityksellä menee. Rohkeasti asioita avaamalla ja niistä puhumalla päästään yrityskulttuuri ytimeen. Työpajan tavoitteena on selvittää yhteinen arvomaailma, sen merkitys sekä luoda keinoja, millä tavalla arvoja tuotaisiin enemmän näkyviksi arjessa.

Yrityskulttuuri - mitä se on, miksi sitä kannattaa penkoa?

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestymisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on organisaation kyky oppia uutta. Työpaja on yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan yrityskulttuuriaan ja haluavat lähteä johtamaan sitä systemaattisesti. Tavoitteena olla kilpailukykyisempi ja saada riittävästi oikeanlaisia, sitoutuneita työntekijöitä.

Haastavat vuorovaikutustilanteet

Ei kukaan halua tehdä työtään huonosti, jokainen haluaa onnistua. Joskus vaan ajaudutaan tilanteeseen, että yhteistyö ei meinaa millään toimia.  Kyse voi olla hyvinkin pienistä asioista, oletuksista ja väärinkäsityksistä. Työpajassa mietitään esimerkkien avulla, miten haastavien tilanteiden syntymistä voisi ehkäistä, miten puuttua, miten korjata ja saada suunta muuttumaan.

Olen Minna Liminka, hyvän työelämän kehittäjä ja valmentaja. Työurani on sisältänyt yli 20 vuotta henkilöstöhallinnon ja viestinnän hommia IT-alalla. Olen ollut kasvuyrityksissä, joihin on liitetty mukaan pienempiä yrityksiä ja jotka on lopulta ostettu osaksi suurempia. 

Olen rekrytoinut urani aikana noin 150 henkilöä ja haastatellut siis moninkertaisesti enemmän. Olen ollut kasvattamassa Descom Oy:tä ja vaikuttamassa vahvasti sen yrityskulttuurin muodostumiseen ja muokkautumiseen. Descom palkittiin kolme kertaa Suomen Parhaat Työpaikat -kilpailussa (Great Place to Work). Minut on palkittu vuonna 2014 Suomen parhaat asiakasteot Customer Experience -päivässä kunniamaininnalla huomioivasta rekrytoinnista. Olen työllistynyt sosiaalisen median ansiosta kaksi kertaa.

Koska olen kasvattanut urani aikana työyhteisöjä sekä rakkaudella että rajoja asettamalla, annan nyt kaiken osaamiseni kasvuyrityksille. Autan siis asiakkaitani oivaltamaan, miten hyvää työelämää voitaisiin kehittää juuri heidän organisaatiossaan. Uskon vahvasti siihen, että onnellinen ihminen on tuottavampi. Valmennukseni perustuvat vahvaan kokemukseeni erilaisista työyhteisöistä sekä tutkimustietoon.