Valmennukset

Valmennukset

Olemassa olevien arvojen pohtiminen yhdessä henkilöstön kanssa on yllättävän herkullinen tilaisuus kuulla, miten yrityksellä menee. Rohkeasti asioita avaamalla ja niistä puhumalla päästään yrityskulttuuri ytimeen. Työpajan tavoitteena on selvittää yhteinen arvomaailma, sen merkitys sekä luoda keinoja, millä tavalla arvoja tuotaisiin enemmän näkyviksi arjessa.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestymisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on organisaation kyky oppia uutta. Työpaja on yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan yrityskulttuuriaan ja haluavat lähteä johtamaan sitä systemaattisesti. Tavoitteena olla kilpailukykyisempi ja saada riittävästi oikeanlaisia, sitoutuneita työntekijöitä.

Ei kukaan halua tehdä työtään huonosti, jokainen haluaa onnistua. Joskus vaan ajaudutaan tilanteeseen, että yhteistyö ei meinaa millään toimia.  Kyse voi olla hyvinkin pienistä asioista, oletuksista ja väärinkäsityksistä. Työpajassa mietitään esimerkkien avulla, miten haastavien tilanteiden syntymistä voisi ehkäistä, miten puuttua, miten korjata jasaadaansuuntamuuttumaan.